Welocome to CallPlay

CallPlay แจกโบนัสพิเศษ !!
CallPlay แจกโบนัสพิเศษ !!

ในเดือน กุมภาพันธ์นี้  สำหรับ VJ MLive โดยเฉพาะ และ โบนัสสำหรับ VJ ทั่วไป

 

เฉพาะ VJ MLive 

1. เฉพาะวีเจ MLive ที่ร่วมกิจกรรม [VJ Global ไม่สามารถร่วม]

2. วีเจสามารถไลฟ์คู่กับ Mlive

3.ช่วงเวลาที่มีสาย Callplay เข้าต้องแยกคุยไม่อยู่หน้าจอ
 และ แจ้งในห้อง Mlive โดยเขียนโน๊ตแสดงหน้าจอไลฟ์ “รับสาย CALLPLAY รอสักครู่

4. ไลฟ์ในช่วงเวลากิจกรรม 18.00 – 03.00น. จึงจะนับเวลาให้

5. การไลฟ์สามารถสะสมรวมได้ภายในช่วงเวลากิจกรรม และ ต้องสะสมให้ถึง 1 ชั่วโมงจึงจะนับวันให้

นับเวลารวมให้ เช่น ไลฟ์ครั้งละ30 นาที 2ช่วง ก็นับรวมว่าผ่านการสะสมวัน

6. ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งจำนวนชั่วโมงไลฟ์ และ จำนวนวัน เมื่อจบกิจกรรม

 

เฉพาะ VJ ทั่วไป

เงื่อนไข

1. ต้องมีCOIN รวมต่อเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ในระดับนั้นๆ

2. ต้องเปิดใช้งานฟังชั่นไลฟ์ ในช่วงเวลา 19.00 - 03.00 น.โดยนับเวลาไลฟ์สะสมในช่วงเวลาดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนด 

3. ต้องเปิดใช้งานฟังชั่นไลฟ์สด ไม่น้อยกว่า จำนวนวัน ในระยะเวลาหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้าง

4. การไลฟ์สามารถสะสมรวมได้ภายในช่วงเวลากิจกรรม และ ต้องสะสมให้ถึง 1 ชั่วโมงจึงจะนับวันให้

นับเวลารวมให้ เช่น ไลฟ์ครั้งละ30 นาที 2ช่วง ก็นับรวมว่าผ่านการสะสมวัน

5. ไม่ทำผิดกฎที่บริษัทกำหนด

 

หมายเหตุ : เฉพาะ VJ Mlive สามารถเลือกรับโบนัสในแบบ VJ MLive หรือ แบบ VJ ทัวไป ได้1อย่างเท่านั้น

- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท

- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก

- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia