Welocome to CallPlay

กิจกรรม Idol ใหม่สายแข็ง
กิจกรรม Idol ใหม่สายแข็ง

กิจกรรม idol ใหม่สายแข็ง

ต้อนรับวีเจด้วยรางวัลพิเศษง่ายๆ เพียงมีสายที่คุยนานกว่า 15 นาที 1 สายก็เข้าเงื่อนไขแล้ว รับรางวัลกันไปเลย 500 บาท เงื่อนไขเป็นอะไรมาดูกัน

 

ระยะเวลา

26 ตุลาคม 2561 [เวลา 10.00น.] – 31 ตุลาคม 2561 [เวลา 23.59น.]

 

เงื่อนไขกิจกรรม

-      ไอดีเป็นสถานะ VJ แล้ว

-      ปรับค่าโทรขั้นต่ำไม่จำกัด

-      เวลารับสายแบบ 15 นาที ต่อเนื่อง 1 สาย ในช่วงเวลากิจกรรม(ทุกสายนับเป็นเวลารวม)

-      ระยะเวลารับสายรวมถึง 3ชั่วโมง ตลอดระยะเวลากิจกรรม

-      กรณีมี VJ ชนะเกิน 3คน VJ ที่มี ชั่วโมงรับสายในช่วงกิจกรรมมากที่สุด 3คนแรกจะได้รับรางวัล

*กรณีสายหลุด ถ้ามีการโทรหาอีกครั้งภายใน 2 นาทีจะถือว่าเป็นการโทรต่อเนื่องรับเวลาโทรให้

 

รางวัล

เงิน 500 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

ขั้นตอนการสมัครเป็น VJ Callplay

Link >>> กดที่นี่

 

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia